Wagyu

YOKURO

10/204697
DEU 000893581591
* 14.01.2018

Abstammung

Kuro
DEU 08 92372845
Teruyaman
Hira
Yokaru
DEU 08 93156642
Yojimbo
Karu
Marmorierung
Wachstum
Yokuro_204697.jpg