Wagyu

MOTO MOTO

10/204674

* 14.04.2017

Abstammung

Itomoritak
Itomoritak Itohirashi
Sanjirou Sanjirou
Kumiko
HL
Fukutsuru
GWG 1016 Kinuyasudo
Hikohime W 477
bbimp_97540_moto_moto_itomoritaka_204674.jpg

geprüft

Deutsche Flagge