Wagyu

KIKOSHEBI

10/204728
DE 09 52351106
* 18.10.2016

Abstammung

KIMITOFUKU
US 10687
ITOSHIGENA SHIGESHIGE
TF 709 KIMIFUKU 3
HIKOKURA
SCHERE
DE 09 47302142
HIRASHIGET HIRASHIGE
SHIGSHIGET SHIGESHIGE
MICHIFUKU
21-07-2020 Bulle KIKOSCHEBI ©.jpg